my food

9 בר אילת

שבוע שעבר הלכתי עם משפחתי לאילת, היה מאוד חם, טעים מאוד.
ביום חמישי בערב הלכנו קרח Giva'tayim קניות בקניון "חדש בעיר והיה ערב בבר 9.
אני לא זוכר הכלים האחרים הורה, אבל שלי גם; "המבורגר 9bar" שלושה סוגים – המבורגר מבשר בקר.
אני לא לקצר במילים, אומר רק כי היא מומלצת למי להיכנס לאחד מהסניפים שלהם!

Invalid Displayed Gallery

Related Images: